Privacyverklaring Stichting Mens & Dier Nederland

Stichting Mens & Dier Nederland onderschrijft het belang van de privacy van haar donateurs en aanvragers van financiële hulp bij sterilisatie/castratie kat en/of buitengewone hulp medische dierenzorg. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens registreert Stichting Mens & Dier Nederland?

Stichting Mens & Dier Nederland registreert uitsluitend toegestane gegevens zoals:


•Bij maand- en/of jaardonateurs middels incasso en/of acceptgiro;
naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de begunstiger

Bij betaling/schenking via overboeking en/of iDEAL, zonder vooraf verzoek tot registratie begunstiger, worden geen gegevens bewaard.


•Bij aanvraag financiële hulp bij sterilisatie/castratie kat en/of buitengewone hulp bij medische dierenzorg;
naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer, naam dier, soort, geslacht, geboortedatum, datum verkrijging dier, alsmede indien van toepassing medische indicatie

Inkomensgegevens, welke uitsluitend dienen voor interne controle, worden nimmer extern weggezet

Waarvoor gebruikt Stichting Mens & Dier Nederland uw gegevens?

Stichting Mens & Dier Nederland gebruikt uitsluitend uw gegevens voor toegestane doeleinden:
•activiteiten die, gelet op onze doelstelling als stichting, gebruikelijk zijn;
•het verzenden van informatie aan begunstigers;
•het berekenen, vastleggen en innen van machtigingen, donaties en verplichte bijdragen medische zorg;
•intern beheer;
•het behandelen van geschillen;
•het doen uitoefenen van accountantscontrole


Naam, adres woonplaats aanvrager, gegevens te helpen dier en indien nodig medische indicatie worden doorgegeven aan door aanvrager aangegeven dierenartspraktijk t.b.v. van medische behandeling en facturatie

Verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen voor zover het wettelijk bewaartermijn ons dit toelaat. (Zie hieronder)

Indien u dit wenst kunt u dit schriftelijk aanvragen per post:

Stichting Mens & Dier Nederland
t.a.v. Afdeling Administratie
Postbus 2010, 2240 CA Wassenaar

of via ons contact formulier op onze website.

De toegestane bewaartermijn

Stichting Mens & Dier Nederland verwijdert de persoonsgegevens na vastgestelde termijnen:
•Na 7 jaar, nadat de begunstiger zijn machtiging heeft stop gezet, in verband met de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten
•Na 7 jaar, nadat een dier met onze financiële hulp is geholpen, in verband met de wettelijke bewaartermijn van financiële documenten
•Na 2 jaar, nadat geregistreerde begunstiger heeft aangegeven geen betaling/schenking meer te gaan doen

De website van Stichting Mens & Dier Nederland

Op de website van Stichting Mens & Dier Nederland wordt geen gebruikt gemaakt van Cookies. Uitsluitend wordt de algemene bezoekfrequentie van onze website bijgehouden.

Onze website bevat links naar externe internetpagina’s. Stichting Mens & Dier Nederland is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze internetpagina’s, of het verzamelen van bezoekersgegevens door deze externe websites.

Vestigingsadres
Stichting Mens & Dier Nederland
Wassenaar

Postadres: postbus 2010, 2240 CA Wassenaar
KvK: Den Haag 27271903